BEGÆRING

Gratis startforsikring til hvalpe

30 dages gratis ansvar- og sygeforsikring af solgte hvalpe, hvis moder er opdrættersygeforsikret i Dyrekassen Danmark

*
Oplysninger om opdrætter
*
Oplysninger om moderen
*
*
Oplysninger om hvalpen
*
*
*
*
*
Hvalpens helbredsoplysninger


*
Oplysninger om ny ejer
*
*
*
*
*
*
GENEREL INFORMATION VEDRØRENDE DINE OPLYSNINGER OG SAMTYKKE I FORBINDELSE MED KØB ELLER ÆNDRING AF FORSIKRING

Vi har brug for dit samtykke til at indhente oplysninger om dig i forbindelse med din anmodning om køb af din forsikring. 

Hvorfor har vi brug for oplysninger?

Ved køb af en forsikring påtager vi os som forsikringsselskab en økonomisk risiko. Vi har behov for at kende denne risiko, så vi kan tilbyde dig en forsikring på bedst mulige vilkår. Derfor har vi behov for at indhente oplysninger om dig, der - sammen med de oplysninger, du har givet os - kan klarlægge risikoen. 

Hvilke oplysninger? 

Vi indhenter kun oplysninger, som er relevante for vores behandling af din forsikringsbegæring.  

Konsekvens ved afgivelse af urigtige oplysninger 

Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger kan medføre bortfald eller begrænsninger i vores pligt til at yde erstatning. 

Persondatalovgivningen

 Vi behandler altid dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med persondatalovgivningens regler. I henhold til persondatalovgivningen har du visse rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du kan bl.a. anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, du kan modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, og du kan bede om begrænset behandling af personoplysningerne. Du kan læse meget mere om dine rettigheder i vores persondatapolitik på vores hjemmeside www.dyrekassen.dk.    

Mulighed for og konsekvens af tilbagetrækning af dit samtykke

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette gør du ved at skrive til os på post@dyrekassen.dk att. Complianceafdelingen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har dette kun virkning for fremtiden. Tilbagetrækningen kan have den konsekvens, at selskabet ikke er i stand til at behandle din anmodning. 

Hvem kan der indsamles oplysninger fra?

 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber   
 • CPR/CVR register  
 • RKI   
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand  
 • Øvrige aktører, som jeg har oplyst Dyrekassen Danmark om i forbindelse med min ansøgning om køb af forsikring   
 • Dyrekassen Danmarks eventuelle underleverandører/samarbejdspartnere til brug for administration  

Hvem kan de indsamlede oplysninger videregives til?  

 • Internt i Himmerland Forsikring-koncernen. Se de selskaber, Himmerland Forsikring-koncernen p.t. omfatter på www.dyrekassen.dk 
 • Nuværende og tidligere forsikringsselskaber  
 • CPR/CVR register  
 • Dit pengeinstitut (Reg.nr. og konto nr. til brug for Betalingsservice) 
 • Trustpilot (samarbejdspartner for selskabet - se nærmere på selskabets hjemmeside under Persondatapolitik)  
 • RKI   
 • Dyrlæger og veterinære institutioner, som har eller måtte få kendskab til dyrets helbredstilstand  
 • Reparatører og øvrige handlende
 • Øvrige aktører, som jeg har oplyst Dyrekassen Danmark om i forbindelse med min ansøgning om køb af forsikring  
 • Dyrekassen Danmarks eventuelle underleverandører/samarbejdspartnere til brug for administration.  

Hvilke typer af oplysninger kan behandles?  

Samtykke omfatter indhentning, anvendelse og videregivelse af følgende kategorier af oplysninger:   

 • Sædvanlige kundeoplysninger samt skadeoplysninger til brug for administration, rådgivning samt skadebehandling og risikovurdering   
 • Oplysninger om økonomiske forhold i RKI   
 • Oplysninger om CPR/CVR  

Du kan læse mere om Himmerland Forsikring-koncernens persondatapolitik på vores hjemmeside www.dyrekassen.dk.  

Tilbagekaldelse af samtykke samt oplysning om dit samtykke til 3. parter  ved brug af samtykket

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og få berigtiget eller slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. Ved indhentning eller videregivelse af oplysninger vil der ske information om dit samtykke til den part, vi indsamler oplysninger fra/videregiver oplysninger til. 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål til denne information eller til samtykkeerklæringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os: 

Dyrekassen Danmark
Statene 12
5970 Ærøskøbing
Telefon: 63 57 11 11
post@dyrekassen.dk*

Jeg bekræfter mine oplysninger

*
*

Jeg giver samtykke

*
*

Elektronisk kommunikation

*
*

Opsigelse med kort varsel (Privatforsikringer)

Opsigelse med kort varsel kan ske med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Opsigelsen kan koste et gebyr i dit nuværende forsikringsselskab. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der kan være et forhøjet gebyr, såfremt forsikringen har været i kraft i mindre end 1 år

*
*

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af forsikringsselskaber i Himmerland Forsikring-koncernen via brev, telefon og elektronisk post (f.eks. e-mail, sms, mms) med oplysninger om aktuelle tilbud, nye forsikringsprodukter, skadeforebyggende tiltag samt anden relevant information, herunder i relation til bil-, båd-, campingvogns-, indbo-, bygnings- og ulykkesforsikring samt dyreforsikring.

Du kan til enhver tid tilbagekalde ovennævnte samtykke eller dele heraf ved at kontakte os.

*