Ønsker du at klage?

Vi får sjældent klager, men de få klager vi får, tager vi meget alvorligt. Ofte er der tale om misforståelser, men vi er naturligvis ikke fejlfri.

Har du opdaget, at vi har begået en fejl, eller er der ting du ønsker at klage over, bedes du følge vores klagevejledning herunder. Har du spørgsmål til en specifik sagsbehandling, bedes du dog i første omgang kontakte vores skadesbehandlere. Sammen kan vi gennemgå afgørelsen og sikre, at der ikke er tale om en fejl.

Hvis du har behov for at klage

Hos Dyrekassen Danmark gør vi vores bedste for at leve op til dine forventninger som kunde, og det ligger os meget på sinde at give vores kunder den bedst mulige rådgivning og behandling. Der kan dog stadig ske fejl eller misforståelser - eller du kan være uenig i en afgørelse, vi har truffet. 
 
Skulle du komme i en situation, hvor du har behov for at klage til selskabet over forhold vedrørende dine forsikringer hos os, da har du følgende klagemuligheder:

Første henvendelse vedrørende klage

Klager vedrørende afgørelser truffet i skadesager anmeldt til din forsikring:

Kontakt vores skadeafdeling på tlf.  63 57 11 11 eller send en e-mail. Mærk e-mailen med ”Klage”.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. brev ved fremsendelse til:

Dyrekassen Danmark
Statene 12
5970 Ærøskøbing

Alle skriftlige klager bedes indeholde følgende:

   - Navn
   - Kunde- eller policenummer
   - Oplysning om hvad du klager over
   - Kopi af relevant materiale

Senest 3 arbejdsdage efter skadeafdelingen har modtaget din klage, modtager du bekræftelse på modtagelsen med nærmere angivelse af forventet sagsbehandlingstid.

Klager vedrørende køb af forsikring, markedsføring, omkostninger/gebyrer m.v.:

Kontakt vores kundeservice på  63 57 11 11 eller send en e-mailMærk e-mailen med ”Klage”.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. brev ved fremsendelse til:

Dyrekassen Danmark
Statene 12
5970 Ærøskøbing

Alle skriftlige klager bedes indeholde følgende:

   - Navn
   - Kunde- eller policenummer
   - Oplysning om hvad du klager over
   - Kopi af relevant materiale

Senest 3 arbejdsdage efter skadeafdelingen har modtaget din klage, modtager du bekræftelse på modtagelsen med nærmere angivelse af forventet sagsbehandlingstid.

Hvis du fortsat er uenig i vores afgørelse

Anmodning om behandling af klage hos selskabets klageansvarlige:

Såfremt du efter din første henvendelse fortsat er utilfreds med afgørelsen, har du mulighed for at rette henvendelse til vores klageansvarlige i Dyrekassen Danmark. Den klageansvarlige vil herefter sørge for, at din klage bliver behandlet internt i selskabet.

Hos Dyrekassen Danmark er det adm. direktør Stella L. Nielsen, der er klageansvarlig.

Ønsker du din klage forelagt den klageansvarlige, kan du fremsende klagen pr. e-mailMærk e-mailen med ”Klage” og att. Klageansvarlig Stella L. Nielsen.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os pr. brev ved fremsendelse til:

Dyrekassen Danmark
Statene 12
5970 Ærøskøbing

Alle skriftlige klager bedes indeholde følgende:

   - Navn
   - Kunde, police- eller skadenummer
   - Oplysning om hvad du klager over
   - Kopi af relevant materiale

Senest 3 arbejdsdage efter den klageansvarlige har modtaget din klage, modtager du bekræftelse på modtagelsen med nærmere angivelse af forventet sagsbehandlingstid.

Vi skal præcisere, at ovenstående klagemulighed naturligvis ikke fratager dig muligheden for, at du kan klage til Ankenævnet for Forsikring i sager, der vedrører privatforsikringer. 

Ankenævnet for Forsikring


Dyrekassen Danmark er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over afgørelser vedrørende alle typer af private forsikringer, hvor du selv er kunde, samt klager vedrørende motorkøretøjsforsikringer. Erhvervskunder, herunder landbrugskunder, kan også klage, hvis deres kundeforhold ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold. Nævnet behandler også klager fra en skadelidt, som ønsker, at der til brug for afgørelsen af vedkommendes personskadesag indhentes en ny speciallægeerklæring eller attest fra en speciallæge.

Klager til Ankenævnet skal indsendes via nævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk. Der skal betales et mindre gebyr, inden sagen kan behandles i Ankenævnet.

Sagsbehandlingstiden er ifølge Ankenævnet for Forsikring typisk seks til otte måneder.

Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring, kan du fortsat efterfølgende gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse.

Klagemuligheder ved køb af forsikring online


Hvis du ønsker at klage over en forsikring købt hos os online via www.dyrekassen.dk, kan du indsende klagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Du kan også klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Når du indgiver en klage, skal du angive vores e-mailadresse post@dyrekassen.dk.

Link til klageportalen finder du her: www.ec.europa.eu/odr

Læs vores brochurer

Har du spørgsmål til indholdet eller mangler du noget materiale, er du altid velkommen til at kontakte os.

E-mail: Send e-mail
Telefon: 63 57 11 11

Med en sygeforsikring kan du være med til at skabe sikkerhed og tryghed for din bedste ven

Pris fra kun 138,-* på ansvar- og sygeforsikring til hund.

Pris fra kun 102,-* på sygeforsikring til kat.

Beregn pris og køb forsikring

Hund

Kat

*Priserne er pr. måned og inkl. hvalpe/killingerabat.

Samarbejdspartnere

Dyrekassen Danmark

Statene 12
5970 Ærøskøbing
CVR nr.: 17 39 46 30

Telefon: 63 57 11 11
Kundeservice: Send e-mail
Anmeld skade: Send e-mail

Kontorets åbningstider:
Mandag - torsdag 8.30 - 16.00
- skadeafd. har åbent til 17.00
Fredag 8.30 - 15.00


Tak for din tilmelding

Du vil modtage vores nyhedsbrev, når vi har noget på hjertet – dog maksimalt fire gange om året. Gennem nyhedsbrevet holder vi dig informeret om nye tiltag samt relevante nyheder om hund og kat. De bedste hilsner fra Dyrekassen Danmark

icon-close
Tak for jeres historie

Vi glæder os over du vil dele jeres historie med andre dyreejere, og håber at vi har været med til at gøre en forskel for dig og din bedste ven. De bedste hilsner fra Dyrekassen Danmark

icon-close